Úvod

About us

 

Novinky

New

 

Nabídka

Offer

 

Psi

Males

 

Feny

Females

 

Štěňata

Puppies

 

Galerie

Gallery

 

Nostalgie

Nostalgia

 

U nás

At our place

 

Kontakt

Contakt

 

Odkazy

Links

 

 

 

SALON

DOG PET

 

PRAGOBEST

2011

 

AROMA

TERAPIE

 

BACHOVA

TERAPIE

 

 

 

 

Welcome to web pages of a small breeding station which was founded in 1993.

 

From all canine breeds all over the world, I was attracted most of all by the spitz ones. My first dog was lovely black and white husky with whom I lived through a lot of unforgettable moments. We used to go for trips and we spent weekends in a rented timber chalet on the river Sázava. After his leave to a dog´s paradise I got to know how the life is empty without a dog and I started to consider having a new puppy.

 

Because of time and space reasons I chose a dwarf spitz. It did not take a long time and a black bitch Elsa found a new home with us. Even if it was a little creature that hardly went into the palms, she had an unbelievable temperament and before the year was out she grew up in a dog´s young lady who was admired wherever she came. She had an exhibition sorel in herself and in a short time she received a lot of prestigious awards and she became the first dwarf black bitch in the republic with the title of INTERCHAMPION.

 

In the course of time I was devoted to several other breeds besides German spitzes. However, when I found out how it functioned in the Czech kynology, I abandoned further breeding aids.

 

Since 2006 I have been devoting myself only to the Pomeranians who are the continuation of breeding work with German dwarf spitzes. I used to meet  the Pomerians at foreign exhibitions and I was overcome by their spell. The breeding in Europe was at the beginning and it was nearly impossible to get a quality individual. I was waiting for my first bitch for long five years. In the meantime I was trying for four generations to improve my breeding of dwarf spitzes by covering them with the Pomeranians from abroad. From these coverings I bred a number of nice puppies, however none of them fulfilled my images. Only by getting bitches from the breeding stations of Malebné povltaví and Lví domov  I had the foundation for breeding thoroughbred Pomeranians. Years of waiting, trials and mistakes resulted in giving birth to a bitch of SHEENA. She as the first drew near to my dreamed type and became my motivation for next years. My ideal is a dog with a strong skeleton, nice wide head and good hairs of a high quality.

 

In the end would like to thank to husband and wife Hana and Vláďa Brzobohatý for their great support and help when realizing my breeding dreams. I believe that if all breeders were so responsible as them, the breeding, not only of the Pomeranians, would be on a quite different level.  I wish them a lot of strength, strong nerves and a lof of success and pleasure from bred puppies for next years.

Vítám Vás na webových stránkách malé chovatelské stanice, která byla založena v roce 1993.

 

Ze všech psích plemen, co jich na světě je, mě nejvíce zaujala právě ta špicovitá. Mým prvním psem byl krásný černobílý husky s kterým jsem prožila mnoho nezapomenutelných chvil. Jezdili jsme na výlety a víkendy trávili v pronajatém srubu na řece Sázavě.

Po jeho odchodu do psího ráje jsem poznala, jak život bez psa je prázdný a začala uvažovat o novém štěňátku.

 

Z časových i prostorových důvodů jsem zvolila trpasličího špice. Netrvalo dlouho a nový domov u nás našla černá fenka Elsa. I když to byl tvoreček, který se sotva vešel do dlaní, měla neuvěřitelný temperament a než se rok s rokem sešel, vyrostla z ní psí slečna, která sklízela obdiv kamkoli přišla. Měla v sobě výstavního ducha a zakrátko získala spoustu prestižních ocenění a stala se první černou trpasličí fenkou v republice s titulem INTERŠAMPION.

 

Postupem let jsem se souběžně s německými špici věnovala i několika dalším plemenům, ale při zjištění, jak to v české kynologii funguje jsem od dalších chovatelských cílů upustila.

 

Od roku 2006 se věnuji výhradně jen pomeranianům, kteří jsou volným pokračováním chovatelské práce s německými trpasličími špici. S pomíčky jsem se občas setkávala na zahraničních výstavách a jejich kouzlu jsem doslova propadla. Chov v Evropě byl tehdy v začátcích a získat kvalitního jedince bylo téměř nemožné. Na svou první fenku jsem čekala dlouhých pět let. Mezi tím jsem se po čtyři generace snažila vylepšovat svůj chov trpasličích špiců krytím pomeraniany ze zahraničí. Z těchto spojení jsem odchovala pár pěkných štěňátek, ale přesto se žádné nevyrovnalo mým představám. Teprve získáním fen z chovatelských stanic z Malebného povltaví a Lví domov jsem měla základ k chovu čistých pomeranianů. Léta čekání, zkoušek a omylů se zúročily narozením fenky SHEENY. Ta jako první se nejvíce přiblížila mému vysněnému typu a stala se motivací do dalších let. Mým ideálem je pejsek se silnou kostrou, pěknou širokou hlavou a kvalitní bohatou srstí.

 

Na závěr bych chtěla poděkovat manželům Haně a Vláďovi Brzobohatým za jejich velkou podporu a pomoc při realizaci mých chovatelských snů. Věřím, že kdyby všichni chovatelé brali své poslání tak zodpovědně jako oni, byl by chov, a to nejen pomeranianů, na zcela jiné úrovni. Do dalších let jim přeji hodně síly, pevné nervy a mnoho radosti a úspěchů z odchovaných štěňátek.